БААГ Батчулуун


Ерөнхий Куратор

Батчулууны Бат-Эрдэнэ нь өөрийн гэсэн өвөрмөц хийцлэл, сонирхолтой эрэл, хайгуул, төрх бүхий орон зайн, видео зэрэг чөлөөт медиа бүтээлүүдээрээ танигдаж яваа бутээлч юм. Тэрбээр Улаанбаатар олон улсын медиа урлагийн наадам, "Playtime", Монголын урлагийн зөвлөлийн "Медиа арт фестиваль", "Land Art 360 Mongolia" олон улсын биенналь зэрэг дотоодын, Голландын "Today's Art Festival*, Норвегийн "Insomnia Festival*, Солонгосын "Чонж у биенналь", Хонконгийн "Hybrid by Nature human. Machine" олон улсын фестиваль зэрэг гадны орчин цагийн урлагийн наадмуудад уригдан ололцож байв. Мөн түүнчлэн сүүл үед монголд дэлгэгдсэн "Spirit of Gobi", "ART WEEK 2022", "Заримдаг хумуус”, "Connection”, "Уран хас" контемпорари балет, “Contemporary series#08…, МУЭ-ийн "Оны шилдэг”, "Contemporary art of Mongolia”, "Best art Монгол зураг*. "Саарал хайрцаг* зэрэг узэсгэлэн, хөтөлбөрүүдийн куратороор ажиллаж, өвөрмөц сонирхолтой шийдэл, дэглэлтүүдийг хийж, танигдаж яваа билээ.

Урлаг судлалын Доктор М.Батзориг


BAAG Batchuluun

Batchuluun Bat-Erdene, is a renowned creative artist celebrated for his distinct vision, exploratory approach, and innovative works in various media, including video and spatial installations. He has actively participated in numerous notable events and festivals such as the Ulaanbaatar International Media Art Festival,Playtime, the Mongolian Art Council’s Media Art Festival, Land Art 360 MongoliaBiennial, Today’s Art Festival, Norway’s Insomnia Festival, Korea’s Cheongju Biennale, and Hong Kong’s "Hybrid by Nature human Machine"international festival. Furthermore, Batchuluun Bat-Erdene has curated and organized several exhibitions and programs that have garnered recognition and acclaim. Noteworthy projects under his curatorship include "Spirit ofGobi," "ART WEEK 2022," "Pseudo People,""Connection," "Uran Khas" contemporary ballet, as well as the distinguished "Best Artwork" exhibition by UMA,"Contemporary Art," "Best of Mongol Zurag," and "GreyBox." Through these initiatives, he has demonstrated his ability to develop unique and captivating concepts while showcasing exceptional curation skills. Batchuluun Bat-Erdene’s artistic and curatorial endeavours have contributed significantly to the artistic landscape, both within Mongolia and internationally, solidifying his reputation as an artist with a distinctive perspective and a knack for creating engaging and thought-provoking experiences.
‍‍