Exhibition

TAIVAN TANZKA - CONNECTION II

FEB 10 - MAY 10, 2024

TAIVAN TANZKA уран бүтээлчийн АРТ болон гэрэл/график хосолсон “ХОЛБООС-2” бие даасан үзэсгэлэн VAULT-д (Shangri-La Ulaanbaatar, B1 давхарт) зохион байгуулагдаж байна. Орчин үеийн поп арт уран бүтээлүүд VAULT-ийн орчноо шингэж, биднийг цоо шинэ ертөнцөд нэвтрүүлэхээс гадна бүхмэдрэхүйг хөглөхөд бэлэн боллоо.

TAIVAN TANZKA's combination of ART and LIGHT/GRAPHICS "CONNECTION-2"solo exhibition will be held at VAULT CLUB (Shangri-La Ulaanbaatar, B1 floor).Contemporary pop-art pieces permeate VAULT's environment, taking us into a whole new dimension by exciting all our senses.

Майдар бүрханы сайн цагийн бэлгэ билиг, ерөөл номыг ХОЛБООС-2үзэсгэлэнгийн бүтээлдээ бүрнээ оршоож, орчин үеийн поп артист уран бүтээлчийн урсгал чиглэлээ баримтлан хийсвэр хувь төсөөллөөрөө хязгаарт оршихуйд хязгаарүгүй ертөнцийг зэрэгцүүлэн адил төгөлдөр шингээн урлан бүтээжээ.

Үзэсгэлэнгийн куратор: BAAG BATCHULUUN

 

The symbolism associated with the coming of good times and blessings of Maitreya -  Buddha of the Future, were fully incorporated into “CONNECTION–2” exhibition. Following the direction of a modern pop movement, he created art pieces by combining the finite existence with the infinite world with his unique imagination.

Exhibition Curator: BAAG BATCHULUUN

 

Үзэсгэлэнгийн үргэлжлэх хугацаа:

2024.02.10~2024.05.10 хооронд

Tuesday - Saturday

12:00-18:00 цаг

VAULT CLUB (Shangri-La Ulaanbaatar, B1 давхар)

Duration of the exhibition:

2024.02.10~2024.05.10

Tuesday - Saturday

12:00-18:00

VAULT CLUB (Shangri-La Ulaanbaatar, B1 floor)

 

See all the art pieces here.

buy tickets
share